GN-001 Gundam Exia Ignition Mode (MG)

หลังจากเร่งประกอบ Zaku Cannon จนเสร็จ (ยังเหลือปืนอีกสองกระบอก) ก็มาลงมือเจ้า ​Exia นี่ทันที ไม่คิดว่าการประกอบจะง่ายมาก ใช้เวลา 3 วันก็เรียบร้อยหมดแล้ว แต่คุ้มค่ากับการรอคอยครับ

exia

Manufacturer: Bandai
Scale: 1/100
Series: Gundam (MG)
Original: Gundam OO
Release: Late, July 2009

โมเดลนี้ผมให้คะแนน 8.5/10 ครับ

Leave a Reply