GN-001 Gundam Exia Ignition Mode (MG)

หลังจากเร่งประกอบ Zaku Cannon จนเสร็จ (ยังเหลือปืนอีกสองกระบอก) ก็มาลงมือเจ้า ​Exia นี่ทันที ไม่คิดว่าการประกอบจะง่ายมาก ใช้เวลา 3 วันก็เรียบร้อยหมดแล้ว แต่คุ้มค่ากับการรอคอยครับ Manufacturer: Bandai Scale: 1/100 Series: Gundam (MG) Original: Gundam OO Release: Late, July 2009 โมเดลนี้ผมให้คะแนน 8.5/10 ครับ