m3pi – Extension for pololu 3pi robot!

เมื่อตอนที่ได้เจ้า 3pi robot มาบอกได้เลยครับว่าประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ หรือการใช้ภาษาที่พัฒนาได้ง่าย และเคยคิดที่จะหาบอร์ดขยานเพื่อเพิ่มความง่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ แต่ล่าสุดก็ได้สิ่งที่มาตอบโจทย์ตัวเองแล้วนั่นคือบอร์ด m3pi