Tvix HD N1 (Cafe)

หลังจากที่ใช้ Dvico 6500 มาหลายปีก็ทำให้รู้ว่าไอ้เจ้า Harddisk ที่อยู่ข้างในนี่แทบจะไม่ได้ใช้เลย เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ที่ใช้ดูหนังผ่าน Share ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ดังนั้นได้ข้อสรุปครับว่าเครื่องตัวต่อไปก็จะไม่จำเป็นต้องมี Harddisk ข้างใน เสียบเป็น external harddisk ก็พอ เลยมาจบที่ Tvix HD N1 (Cafe) เชื่อใจยี่ห้อนี้ครับ