Assassin’s Creed 2 (PS3)

เป็นอีกเกมส์ที่ได้เล่นภาคหนึ่งบนเครื่อง XBox 360 ด้วยฉากที่กว้างมาก และภารกิจย่อยที่เยอะมากทำให้ไม่พลาดที่จะหาภาคสองมาเล่นบนเครื่อง PS3 ครับ