News: Apple’s iPad

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Apple ได้เปิดสินค้าใหม่ โดยตั้งใจให้เป็นกลุ่มสินค้าที่อยู่ระหว่าง iPod Touch / iPhone กับ เครื่อง Macbook โดยแนวคิดของทาง Apple คือหน้าจอที่ใหญ่กว่า iPhone แต่การใช้งานไม่ซับซ้อนเท่า Macbook เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน เปิดเว็บ อ่านเมล์ อ่านหนังสือ e-book และยังนำเอาโปรแกรมที่ใช้กับ iPhone/iPod Touch มาใช้ได้ทันที