Dreambox DM800C HD PVR

ตามชื่อเลยครับ เพื่อเพิ่มอัตถรสในการชมทีวี ความเร็วในการใช้งานมากกว่า DM500S ตัวเก่ามากเลยครับ