iPad

สั้นๆ ครับ แค่ชื่อก็สื่อความหมายได้แล้ว ตัวที่ได้มานี่เป็นรุ่น 3G 64GB ครับ กะว่าจะใส่หนังสือและหนังไว้ให้เต็มเลย Update 1: หลังจากที่ได้ใช้จริงๆ จังๆ มาสัปดาห์นึง ถ้าไม่นับเรื่องการเอาไฟล์มาใส่ การ Sync โปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆ ผมแทบจะไม่ได้แตะ Notebook หรือเครื่องโทรศัพท์มือถือเลย มันตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานได้หมด (หรือว่าเราจะหมดไฟในการลองโน่นลองนี่แล้วก็ไม่รู้สิ)