CC BEC Pro – High Voltage RX Power 20Amp

เตรียมตัวสำหรับขึ้นฮอ.ไซต์ใหญ่ 600 หรือ 700 เนื่องจากฮอ.ทั้งสองไซต์นี้ใช้แหล่งพลังงานที่เยอะ 12S หรือ 44.4Volt หรือเขาเรียกว่า HV (High Voltage) ดังนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ต้องรองรับแรงดันไฟที่สูงตามไปด้วย อย่างแรกก็คือ Regulator ส่วนสำคัญที่จ่ายไฟเลี้ยง Receiver, Servo, Gyro ดังนั้นจึงคุ้มค่าที่ลงทุนครับ Update 1: ปกติจะต้องเอาแบตเตอรี่หลักมาเสียบใช้งาน แต่ผมใช้ไฟเข้าแยกจากแบตเตอรี่หลัก ผิดไหมไม่รู้ รู้แค่ว่าสบายใจที่จะใช้แค่นี้ครับ