05:06:07 08/09/10 ..

เชื่อหรือไม่วันนี้เวลา 5 โมง 6 นาที 7 วินาที จะเขียนออกมาเป็นเลข 05:06:07 08/09/10.